26 Th2 2020

KETfS 10 May

Để đăng ký kỳ thi này vui lòng điền vào mẫu form ở dưới hoặc liên hệ qua số hotline: 0905.466.885 hoặc 0236.3561.788 Ngày thi: Chủ nhật –

Read More

26 Th2 2020

KET 9 May

Để đăng ký kỳ thi này vui lòng điền vào mẫu form ở dưới hoặc liên hệ qua số hotline: 0905.466.885 hoặc 0236.3561.788 Ngày thi: Thứ 7 –09/05/2020

Read More

14 Th4 2018

KETfS May S6

Để đăng ký kỳ thi này vui lòng điền vào mẫu form ở dưới hoặc liên hệ qua số hotline: 0236 3 561 788 Ngày thi: Chủ nhật – 27/05/2018 Ngày cuối

Read More

13 Th4 2018

KET Nov

Để đăng ký kỳ thi này vui lòng điền vào mẫu form ở dưới hoặc liên hệ qua số hotline: 0236 3 561 788 Ngày thi: Thứ 7 – 17/11/2018 Ngày cuối cùng

Read More

13 Th4 2018

KET Oct

Để đăng ký kỳ thi này vui lòng điền vào mẫu form ở dưới hoặc liên hệ qua số hotline: 0236 3 561 788 Ngày thi: Thứ 7 – 13/10/2018 Ngày cuối cùng

Read More

13 Th4 2018

KET Jun B

Để đăng ký kỳ thi này vui lòng điền vào mẫu form ở dưới hoặc liên hệ qua số hotline: 0236 3 561 788 Ngày thi: Thứ 7 – 16/06/2018 Ngày cuối cùng

Read More

13 Th4 2018

KETfS Dec S2

Để đăng ký kỳ thi này vui lòng điền vào mẫu form ở dưới hoặc liên hệ qua số hotline: 0236 3 561 788 Ngày thi: Thứ 7 – 15/12/2018 Ngày cuối cùng

Read More

13 Th4 2018

KETfS Nov S1

Để đăng ký kỳ thi này vui lòng điền vào mẫu form ở dưới hoặc liên hệ qua số hotline: 0236 3 561 788 Ngày thi: Thứ 7 – 24/11/2018 Ngày cuối cùng

Read More

13 Th4 2018

KETfS Oct S2

Để đăng ký kỳ thi này vui lòng điền vào mẫu form ở dưới hoặc liên hệ qua số hotline: 0236 3 561 788 Ngày thi: Thứ 7 – 20/10/2018 Ngày cuối cùng

Read More

13 Th4 2018

KETfS Oct S1

Để đăng ký kỳ thi này vui lòng điền vào mẫu form ở dưới hoặc liên hệ qua số hotline: 0236 3 561 788 Ngày thi: Thứ 7 – 06/10/2018 Ngày cuối cùng

Read More

  • 1
  • 2