14 Th4 2018

PETfS Jun S3

Để đăng ký kỳ thi này vui lòng điền vào mẫu form ở dưới hoặc liên hệ qua số hotline: 0236 3 561 788 Ngày thi: Thứ 7 – 09/06/2018 Ngày cuối cùng

Read More

14 Th4 2018

PETfS May S5

Để đăng ký kỳ thi này vui lòng điền vào mẫu form ở dưới hoặc liên hệ qua số hotline: 0236-3561-788 Ngày thi: Thứ 7 – 26/05/2018 Ngày cuối cùng

Read More

13 Th4 2018

PETfS Dec S2

Để đăng ký kỳ thi này vui lòng điền vào mẫu form ở dưới hoặc liên hệ qua số hotline: 0236 3 561 788 Ngày thi: Thứ 7 – 15/12/2018 Ngày cuối cùng

Read More

13 Th4 2018

PETfS Nov S1

Để đăng ký kỳ thi này vui lòng điền vào mẫu form ở dưới hoặc liên hệ qua số hotline: 0236 3 561 788 Ngày thi: Thứ 7 – 24/11/2018 Ngày cuối cùng

Read More

13 Th4 2018

PETfS Oct S2

Để đăng ký kỳ thi này vui lòng điền vào mẫu form ở dưới hoặc liên hệ qua số hotline: 0236 3 561 788 Ngày thi: Thứ 7 – 20/10/2018 Ngày cuối cùng

Read More

13 Th4 2018

PETfS Oct S1

Để đăng ký kỳ thi này vui lòng điền vào mẫu form ở dưới hoặc liên hệ qua số hotline: 0236 3 561 788 Ngày thi: Thứ 7 – 06/10/2018 Ngày cuối cùng

Read More

13 Th4 2018

PETfS Aug S1

Để đăng ký kỳ thi này vui lòng điền vào mẫu form ở dưới hoặc liên hệ qua số hotline: 0236 3 561 788 Ngày thi: Thứ 7 – 11/08/2018 Thời gian thi:

Read More

13 Th4 2018

PETfS Jun S4

Để đăng ký kỳ thi này vui lòng điền vào mẫu form ở dưới hoặc liên hệ qua số hotline: 0236 3 561 788 Ngày thi: Thứ 7 – 23/06/2018 Ngày cuối cùng

Read More

13 Th4 2018

PETfS Jun S1

Để đăng ký kỳ thi này vui lòng điền vào mẫu form ở dưới hoặc liên hệ qua số hotline: 0236 3 561 788 Ngày thi: Thứ 7 – 02/06/2018 Ngày cuối cùng

Read More

13 Th4 2018

PETfS May S6

Để đăng ký kỳ thi này vui lòng điền vào mẫu form ở dưới hoặc liên hệ qua số hotline: 0236 3 561 788 Ngày thi: Chủ nhật – 27/05/2018 Ngày cuối

Read More

  • 1
  • 2