08 Th6 2019

KETfS/ PETfS 08 Jun

THÔNG TIN LỊCH THI

Để đăng ký kỳ thi này vui lòng điền vào mẫu form ở dưới hoặc liên hệ qua số hotline: 0236 3 561 788

Ngày thi: Thứ bảy– 08/06/2019

Ngày cuối cùng nhận đăng ký: 23/04/2019

Thời gian thi: Buổi Chiều/ Buổi Sáng

Lịch thi nói: 08/06/2019 – 09/06/2019

ĐỊA ĐIỂM THI

Registration for : KETfS/ PETfS 08 Jun

Registration Now