02 Th6 2018

YLE – Jun S1

THÔNG TIN LỊCH THI

Kỳ thi tiếng Anh chuẩn Cambidge:

Cấp độ: Young Learners

Ngày thi: Thứ 7 – 02/06/2018

Thời gian thi viết: Buổi Chiều

Lịch thi nói: Buổi sáng, ngày 02/06/2018.

ĐỊA ĐIỂM THI

Share This Event