26 Th11 2018

Lịch thi chứng chỉ Cambridge năm 2019

Trung tâm khảo thí Cambridge tại Đà Nẵng – VN063, thông báo lịch thi chứng chỉ Anh ngữ Quốc tế của Cambridge năm 2019.

Lịch thi 2019-YLE

Lịch thi 2019-KETPET

 

Download