12 Th5 2021

THÔNG BÁO KẾT QUẢ KỲ THI NGÀY 21.03.2021 CẤP ĐỘ KET VÀ KETfS

THÔNG BÁO: HIỆN TẠI ĐÃ CÓ KẾT QUẢ KỲ THI NGÀY 21.03.2021 CẤP ĐỘ A2 KEY( KET) VÀ A2 KEY FOR SCHOOLS( KETfS)
 
🌼🌸Xin mời Quý Trung tâm/ Quý phụ huynh/ thí sinh …… truy cập link bên dưới để xem kết quả ah 🌼🌸
 
💖💖Trân trọng cảm ơn sự hợp tác từ Quý Trung tâm/phụ huynh và thí sinh!💖💖
💞 💞𝑁𝑜𝑏𝑜𝑑𝑦 𝑘𝑛𝑜𝑤𝑠 𝐶𝑎𝑚𝑏𝑟𝑖𝑑𝑔𝑒 𝑏𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟 𝑡ℎ𝑎𝑛 𝐶𝑎𝑚𝑏𝑟𝑖𝑑𝑔𝑒! 𝑂𝑢𝑟 𝑔𝑜𝑎𝑙 𝑖𝑠 𝑡𝑜 ℎ𝑒𝑙𝑝 𝑦𝑜𝑢 𝑔𝑒𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑠 𝑖𝑛 𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔 𝑦𝑜𝑢 𝑑𝑜 💞 💞
—————————————————————————
Danang English International Exam Centre VN063
Add: 8th Floor, 295 Nguyen Tat Thanh, Hai Chau District, Da Nang
Phone: 0236 3561 788
Hotline: 0905 466 885
Email: exams@edubase.vn
Download