23 Th1 2019

THÔNG BÁO: Kết quả thi chứng chỉ Cambridge đợt thi 15/12/2018

Để biết kết quả thi đợt thi ngày 15/12/2018 của cấp độ KETfS, PETfS Phụ huynh, thí sinh vui lòng click vào link:

Kết quả thi PETfS 

Kết quả thi KETfS

Download