25 Th4 2020

THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC TRỞ LẠI VÀO THỨ HAI NGÀY 04/05/2020

Trung tâm Khảo thí Cambridge ủy quyền VN063 xin thông báo đến quý đơn vị đối tác ,quý phụ huynh và thí sinh, trung tâm sẽ làm việc trở lại vào thứ hai ngày 04/05/2020.

Mọi thắc mắc liên quan đến các kỳ thi, vui lòng liên lạc vào hotline 0905.466.885 hoặc gửi mail về địa chỉ Exams@edubase.vn để được giải đáp.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý phụ huynh, các đơn vị đối tác và thí sinh!

💗𝑁𝑜𝑏𝑜𝑑𝑦 𝑘𝑛𝑜𝑤𝑠 𝐶𝑎𝑚𝑏𝑟𝑖𝑑𝑔𝑒 𝑏𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟 𝑡ℎ𝑎𝑛 𝐶𝑎𝑚𝑏𝑟𝑖𝑑𝑔𝑒! 𝑂𝑢𝑟 𝑔𝑜𝑎𝑙 𝑖𝑠 𝑡𝑜 ℎ𝑒𝑙𝑝 𝑦𝑜𝑢 𝑔𝑒𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑠 𝑖𝑛 𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔 𝑦𝑜𝑢 𝑑𝑜💗
—————————————————————————
Danang English International Exam Centre VN063
Add: 8th Floor, 295 Nguyen Tat Thanh, Hai Chau District, Da Nang
Hotline: 0905 466 885
Email: exams@edubase.vn
#cambridge_english #VN063 #chứng_chỉ_tiếng_anh #yle #a2ket_b1pet_b2fce_c1cae

Download