27 Th2 2019

THÔNG BÁO: THỜI GIAN NHẬN CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE ĐỢT THI NGÀY 15/12/2018 VÀ ĐỢT THI NGÀY 06/01/2019

 [THÔNG BÁO] 
ĐÃ CÓ CHỨNG CHỈ ĐỢT THI TIẾNG ANH KETFS/PETFS NGÀY15/12/2018 VÀ  06/01/2019

Trung tâm Khảo thí Tiếng Anh Quốc tế Đà Nẵng xin thông báo hiện tại đã có chứng chỉ của đợt thi ngày 15/12/2018 và ngày 06/01/2019
Kính mời quý phụ huynh/thí sinh đến nhận chứng chỉ.
Địa điểm: Tầng 8, Viện Đại học Mở Hà Nội, 295 Nguyễn Tất Thành, q.Hải Châu, Đà Nẵng.
Thời gian: Giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu (Sáng 8h -11h, chiều 14h đến 17h)
*Lưu ý: Khi đi, phụ huynh/thí sinh nhớ mang theo thẻ dự thi
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của phụ huynh và thí sinh!
Tel: (0236) 3 561 788

Download