16 Th4 2021

VINH DANH THÍ SINH HOÀN THÀNH XUẤT SẮC BÀI THI CAMBRIDGE THÁNG 01 & 02.2021

VINH DANH THÍ SINH HOÀN THÀNH XUẤT SẮC BÀI THI CAMBRIDGE THÁNG 01 & 02.2021

 

Trung tâm Khảo thí chứng chỉ Cambridge Đà Nẵng ( VN063) xin chúc mừng các thí sinh đã hoàn thành bài thi tiếng Anh Cambridge các cấp độ từ YOUNG LEARNERS( Starters, Movers, Flyers) cho đến KET PET tháng 01 & 02.2021

 

Chúng tôi rất vui mừng vinh danh những thí sinh đã hoàn thành xuất sắc bài thi Cambridge trong tháng 01 & 02 tại VN063:

 

  • Em NGUYỄN MINH TRÂM  đến từ Trung tâm Ngoại ngữ Tiên Phong – Cam Ranh, em đã hoàn thành xuất sắc bài thi cấp độ KET( A2) với số điểm 𝟭46/𝟭5𝟬 và nhận được chứng chỉ vượt cấp B1.
  • Em NGUYỄN HOÀNG BẢO KHÔI đến từ Trung tâm Ngoại ngữ Tiên Phong – Cam Ranh, em đã hoàn thành xuất sắc bài thi cấp độ KET( A2) với số điểm 145/𝟭5𝟬 và nhận được chứng chỉ vượt cấp B1.
  • Em NGUYỄN PHẠM THANH TÂN đến từ Trung tâm Ngoại ngữ Tiên Phong – Cam Ranh, em đã hoàn thành xuất sắc bài thi cấp độ PET( B1) với số điểm 𝟭68/𝟭7𝟬 và nhận được chứng chỉ vượt cấp B2.
  • Em NGÔ GIA HÂN đến từ Trung tâm Ngoại ngữ Tiên Phong – Cam Ranh, em đã hoàn thành xuất sắc bài thi cấp độ PET( B1) với số điểm 𝟭66/𝟭7𝟬 và nhận được chứng chỉ vượt cấp B2.

 

 

Cùng với các thí sinh xuất sắc hoàn thành bài thi Cambridge cấp độ KET/PET còn có các bé cũng đã tham gia bài thi chứng chỉ Cambridge cấp độ YOUNG LEARNERS với số khiên tối đa là 15/15. Đây là một kết quả rất đáng tự hào của VN063 cũng như các thí sinh trên con đường chinh phục chứng chỉ Cambridge – chứng chỉ được công nhận trên toàn thế giới.

 

Một lần nữa, xin chúc mừng thành quả của tất cả các em, chúc các em thành công hơn nữa trên bước đường tương lai của mình.

 

Link vinh danh:

VINH DANH YOUNG LEARNERS 01.2021

VINH DANH KET PET – THANG 01.2021

VINH DANH YOUNG LEARNERS 02.2021

𝑁𝑜𝑏𝑜𝑑𝑦 𝑘𝑛𝑜𝑤𝑠 𝐶𝑎𝑚𝑏𝑟𝑖𝑑𝑔𝑒 𝑏𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟 𝑡ℎ𝑎𝑛 𝐶𝑎𝑚𝑏𝑟𝑖𝑑𝑔𝑒! 𝑂𝑢𝑟 𝑔𝑜𝑎𝑙 𝑖𝑠 𝑡𝑜 ℎ𝑒𝑙𝑝 𝑦𝑜𝑢 𝑔𝑒𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑠 𝑖𝑛 𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔 𝑦𝑜𝑢 𝑑𝑜

—————————————————————————

Danang English International Exam Centre VN063

Add: 8th Floor, 295 Nguyen Tat Thanh, Hai Chau District, Da Nang

Phone: 0236 3561 788

Hotline: 0905 466 885

Email: exams@edubase.vn

 

 

Download