26 Th5 2021

VINH DANH THÍ SINH HOÀN THÀNH XUẤT SẮC BÀI THI CAMBRIDGE THÁNG 03.2021

🎊🎉💐VINH DANH THÍ SINH HOÀN THÀNH XUẤT SẮC BÀI THI CAMBRIDGE THÁNG 03.2021 🎊🎉💐
 
👏💖Trung tâm Khảo thí chứng chỉ Cambridge Đà Nẵng( VN063) xin chúc mừng các thí sinh đã hoàn thành bài thi tiếng Anh Cambridge các cấp độ từ YOUNG LEARNERS( Starters, Movers) cho đến KET/ KETfS/ PET tháng 03.2021👏
 
💝👏 Chúng tôi rất vui mừng vinh danh những thí sinh đã hoàn thành xuất sắc bài thi Cambridge trong tháng 03 tại VN063:
 
🌼Thí sinh NGUYỄN KHÁNH TOÀN đến từ Trung tâm Ngoại ngữ Stec Điện Bàn – Quảng Nam, thí sinh đã hoàn thành xuất sắc bài thi cấp độ KET( A2) với số điểm 𝟭50/𝟭5𝟬 và nhận được chứng chỉ vượt cấp B1.
 
🌼Thí sinh TRẦN ANH KHÁNH NGỌC đến từ Ngôi nhà Anh ngữ Ms. Thi – Đà Nẵng, thí sinh đã hoàn thành xuất sắc bài thi cấp độ KET( A2) với số điểm 𝟭45/𝟭5𝟬 và nhận được chứng chỉ vượt cấp B1.
 
🌺Thí sinh PHẠM HOÀNG QUỲNH NHI đến từ Trung tâm Ngoại ngữ Stec Điện Bàn – Quảng Nam, thí sinh đã hoàn thành xuất sắc bài thi cấp độ KET( A2) với số điểm 145/𝟭5𝟬 và nhận được chứng chỉ vượt cấp B1.
 
🌺Thí sinh TRẦN PHẠM SONG THƯƠNG đến từ Trung tâm Ngoại ngữ Stec Điện Bàn – Quảng Nam, thí sinh đã hoàn thành xuất sắc bài thi cấp độ KET( A2) với số điểm 145/𝟭5𝟬 và nhận được chứng chỉ vượt cấp B1.
 
🌺Thí sinh LÊ TÂM ĐAN đến từ Trung tâm Ngoại ngữ Ngôi Sao Xanh – Quảng Ngãi, thí sinh đã hoàn thành xuất sắc bài thi cấp độ KETfS( A2) với số điểm 145/𝟭5𝟬 và nhận được chứng chỉ vượt cấp B1.
 
🌺Thí sinh VÕ HOÀNG THẢO LY đến từ Trung tâm Ngoại ngữ Ngôi Sao Xanh – Quảng Ngãi, thí sinh đã hoàn thành xuất sắc bài thi cấp độ KETfS( A2) với số điểm 143/𝟭5𝟬 và nhận được chứng chỉ vượt cấp B1.
 
🌺Thí sinh VŨ TIẾN ĐẠT đến từ Trung tâm Ngoại ngữ EFS- Đà Nẵng, thí sinh đã hoàn thành xuất sắc bài thi cấp độ PET( B1) với số điểm 𝟭61/𝟭7𝟬 và nhận được chứng chỉ vượt cấp B2.
 
🌺Thí sinh TRẦN THỊ MINH TUYẾT đến từ Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa, thí sinh đã hoàn thành xuất sắc bài thi cấp độ PET( B1) với số điểm 𝟭59/𝟭6𝟬.
 
🌺Thí sinh NGUYỄN DUY KHÁNH đến từ Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa, thí sinh đã hoàn thành xuất sắc bài thi cấp độ PET( B1) với số điểm 𝟭58/𝟭6𝟬.
 
🌺Thí sinh MAI ĐỨC HIỆP đến từ Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa, thí sinh đã hoàn thành xuất sắc bài thi cấp độ PET( B1) với số điểm 𝟭57/𝟭6𝟬.
 
 
💕Cùng với các thí sinh xuất sắc hoàn thành bài thi Cambridge cấp độ KET/ KETfS/ PET còn có các bé cũng đã tham gia bài thi chứng chỉ Cambridge cấp độ YOUNG LEARNERS với số khiên tối đa là 15/15. Đây là một kết quả rất đáng tự hào của VN063 cũng như các thí sinh trên con đường chinh phục chứng chỉ Cambridge – chứng chỉ được công nhận trên toàn thế giới.
 
👏Một lần nữa, xin chúc mừng thành quả của tất cả các thí sinh, chúc tất cả thành công hơn nữa trên bước đường tương lai của mình.
👉Link vinh danh:
💕💕𝑁𝑜𝑏𝑜𝑑𝑦 𝑘𝑛𝑜𝑤𝑠 𝐶𝑎𝑚𝑏𝑟𝑖𝑑𝑔𝑒 𝑏𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟 𝑡ℎ𝑎𝑛 𝐶𝑎𝑚𝑏𝑟𝑖𝑑𝑔𝑒! 𝑂𝑢𝑟 𝑔𝑜𝑎𝑙 𝑖𝑠 𝑡𝑜 ℎ𝑒𝑙𝑝 𝑦𝑜𝑢 𝑔𝑒𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑠 𝑖𝑛 𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔 𝑦𝑜𝑢 𝑑𝑜 💕 💕
—————————————————————————
Danang English International Exam Centre VN063
Add: 8th Floor, 295 Nguyen Tat Thanh, Hai Chau District, Da Nang
Phone: 0236 3561 788
Hotline: 0905 466 885
Email: exams@edubase.vn
Download