26 Th11 2020

VINH DANH THÍ SINH HOÀN THÀNH XUẤT SẮC BÀI THI CAMBRIDGE THÁNG 07.2020

♥♥VINH DANH THÍ SINH HOÀN THÀNH XUẤT SẮC BÀI THI CAMBRIDGE THÁNG 07.2020♥♥

 

♥Trung tâm Khảo thí Cambridge Ủy quyền VN063 xin chúc mừng các thí sinh đã hoàn thành bài thi tiếng Anh Cambridge các cấp độ từ YOUNG LEARNERS( Starters/ Movers/ Flyers) đến KET/KETfS, PET trong tháng 07/2020♥

 

Chúng tôi rất vui mừng được vinh danh những thí sinh đã hoàn thành xuất sắc bài thi Cambridge trong tháng 07.

Em Nguyen Thi Thu Ha đến từ Trường Đại học Đà Nẵng, em cũng đã hoàn thành xuất sắc bài thi cấp độ PET với điểm số 160/170.

Em Nguyen Ngoc Minh Chau đến từ Trường Skyline Đà Nẵng, em đã hoàn thành xuất sắc bài thi cấp độ KETfS với số điểm 147/150.

Em Le Tho Khanh Hung đến từ Trường Skyline Đà Nẵng, em đã hoàn thành xuất sắc bài thi cấp độ KETfS với số điểm 145/150.

Em Nguyen Hai Thanh đến từ Trường Trung học Cơ sở Tây Sơn Đà Nẵng, em đã hoàn thành xuất sắc bài thi cấp độ KET với số điểm 144/150.

 

Cùng với các thí sinh xuất sắc hoàn thành bài thi Cambridge cấp độ KET/KETfS, PET còn có các bé cũng đã hoàn thành bài thi YOUNG LEARNERS với full số khiên 15/15.

Đây là một kết quả rất đáng tự hào của VN063 cũng như các thí sinh trên con đường chinh phục chứng chỉ Cambridge – chứng chỉ được công nhận trên toàn thế giới

 

Một lần nữa, xin chúc mừng thành quả của tất cả các em, chúc các em thành công hơn nữa trên bước đường tương lai của mình

 

Trân trọng!

 

Link bài vinh danh:

VINH DANH KET KETfS PET – THANG 7.2020

VINH DANH YOUNG LEARNERS THANG 07.2020

 

𝑁𝑜𝑏𝑜𝑑𝑦 𝑘𝑛𝑜𝑤𝑠 𝐶𝑎𝑚𝑏𝑟𝑖𝑑𝑔𝑒 𝑏𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟 𝑡ℎ𝑎𝑛 𝐶𝑎𝑚𝑏𝑟𝑖𝑑𝑔𝑒! 𝑂𝑢𝑟 𝑔𝑜𝑎𝑙 𝑖𝑠 𝑡𝑜 ℎ𝑒𝑙𝑝 𝑦𝑜𝑢 𝑔𝑒𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑠 𝑖𝑛 𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔 𝑦𝑜𝑢 𝑑𝑜

—————————————————————————

Danang English International Exam Centre VN063

Add: 8th Floor, 295 Nguyen Tat Thanh, Hai Chau District, Da Nang

Phone: 0236 3561 788

Hotline: 0905 466 885

Email: exams@edubase.

Download