25 Th11 2020

VINH DANH THÍ SINH HOÀN THÀNH XUẤT SẮC BÀI THI CAMBRIDGE THÁNG 07.2020

VINH DANH THÍ SINH HOÀN THÀNH XUẤT SẮC BÀI THI CAMBRIDGE THÁNG 07.2020

 

♥♥Trung tâm Khảo thí Cambridge Ủy quyền VN063 xin chúc mừng các thí sinh đã hoàn thành bài thi tiếng Anh Cambridge các cấp độ KET/ KETfS/ PET trong tháng 07/2020♥♥

Chúng tôi rất vui mừng được vinh danh những thí sinh đã hoàn thành xuất sắc bài thi Cambridge trong tháng 07:

♥ Em Nguyen Hai Thanh đến từ Trường Trung học Cơ sở Tây Sơn Đà Nẵng, em đã hoàn thành xuất sắc bài thi cấp độ KET với số điểm 144/150.
♥ Em Nguyen Ngoc Minh Chau đến từ Skyline Đà Nẵng, em đã hoàn thành xuất sắc bài thi cấp độ KETfS với số điểm 147/150.
♥ Em Nguyen Thi Thu Ha đến từ Trường Đại học Đà Nẵng, em cũng đã hoàn thành xuất sắc bài thi cấp độ PET với điểm số 160/170.

Đây là một kết quả rất đáng tự hào của VN063 cũng như các thí sinh trên con đường chinh phục chứng chỉ Cambridge – chứng chỉ được công nhận trên toàn thế giới.

Một lần nữa, xin chúc mừng thành quả của tất cả các em, chúc các em thành công hơn nữa trên bước đường tương lai của mình.

Trân trọng!

Link bài vinh danh:

VINH DANH KET KETfS PET – THANG 7.2020

Download