16 Th3 2021

VINH DANH THÍ SINH HOÀN THÀNH XUẤT SẮC BÀI THI CAMBRIDGE THÁNG 12.2020

*** VINH DANH THÍ SINH HOÀN THÀNH XUẤT SẮC BÀI THI CAMBRIDGE THÁNG 12.2020***

Trung tâm Khảo thí chứng chỉ Cambridge Đà Nẵng (VN063) xin chúc mừng các thí sinh đã hoàn thành bài thi tiếng Anh Cambridge các cấp độ từ YOUNG LEARNERS( Starters, Movers, Flyers) cho đến KET/KETfS PETfS tháng 12.2020

 

***Chúng tôi rất vui mừng vinh danh những thí sinh đã hoàn thành xuất sắc bài thi Cambridge trong tháng 12 tại VN063:

 

  • Em ĐẶNG HIẾU THUẬN đến từ Trung tâm Tin học- Ngoại ngữ Kon Tum, em đã hoàn thành xuất sắc bài thi cấp độ KET( A2) với số điểm 𝟭42/𝟭5𝟬 và nhận được chứng chỉ vượt cấp B1.
  • Em AO ĐOÀN LAN CHI đến từ Trung tâm Tin học- Ngoại ngữ Kon Tum, em đã hoàn thành xuất sắc bài thi cấp độ KET( A2) với số điểm 139/𝟭4𝟬.
  • Em LÊ PHƯƠNG NHIÊN đến từ Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Ilead Hội An, em đã hoàn thành xuất sắc bài thi cấp độ KETfS( A2) với số điểm 𝟭45/𝟭5𝟬 và nhận được chứng chỉ vượt cấp B1.
  • Em HUỲNH NGỌC NHƯ Ý đến từ Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Ilead Hội An, em đã hoàn thành xuất sắc bài thi cấp độ KETfS( A2) với số điểm 𝟭41/𝟭5𝟬 và nhận được chứng chỉ vượt cấp B1.
  • Em HUỲNH TẤN LỘC đến từ Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Ilead Hội An, em đã hoàn thành xuất sắc bài thi cấp độ PETfS( B1) với số điểm 𝟭68/𝟭7𝟬 và nhận được chứng chỉ vượt cấp B2.
  • Em NGUYỄN QUANG LONG đến từ Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Ilead Hội An, em đã hoàn thành xuất sắc bài thi cấp độ PETfS( B1) với số điểm 𝟭62/𝟭7𝟬 và nhận được chứng chỉ vượt cấp B2.

 

Cùng với các thí sinh xuất sắc hoàn thành bài thi Cambridge cấp độ KET/ KETfS/PETfS còn có các bé cũng đã tham gia bài thi chứng chỉ Cambridge cấp độ YOUNG LEARNERS với số khiên tối đa là 15/15. Đây là một kết quả rất đáng tự hào của VN063 cũng như các thí sinh trên con đường chinh phục chứng chỉ Cambridge – chứng chỉ được công nhận trên toàn thế giới.

 

Một lần nữa, xin chúc mừng thành quả của tất cả các em, chúc các em thành công hơn nữa trên bước đường tương lai của mình.

 

Link vinh danh:
VINH DANH YOUNG LEARNERS- THANG 12.2020

VINH DANH KET KETfS PETfS – THANG 12.2020

𝑁𝑜𝑏𝑜𝑑𝑦 𝑘𝑛𝑜𝑤𝑠 𝐶𝑎𝑚𝑏𝑟𝑖𝑑𝑔𝑒 𝑏𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟 𝑡ℎ𝑎𝑛 𝐶𝑎𝑚𝑏𝑟𝑖𝑑𝑔𝑒! 𝑂𝑢𝑟 𝑔𝑜𝑎𝑙 𝑖𝑠 𝑡𝑜 ℎ𝑒𝑙𝑝 𝑦𝑜𝑢 𝑔𝑒𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑠 𝑖𝑛 𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔 𝑦𝑜𝑢 𝑑𝑜

—————————————————————————

Danang English International Exam Centre VN063

Add: 8th Floor, 295 Nguyen Tat Thanh, Hai Chau District, Da Nang

Phone: 0236 3561 788

Hotline: 0905 466 885

Email: exams@edubase.vn

 

Download