Số báo danhHọ tênNgày sinhGiới tínhCấp độListeningReading & Writing
PRE0518TVO - 02Võ Quang Trường An12/10/2007NamMOVERS21/2527/35
PRE0518TVO - 05Nguyễn Thị Huệ Anh13/11/2007NữMOVERS14/2526/35
PRE0518TVO - 06Nguyễn Ngọc Bảo Anh18/12/2007NữMOVERS07/2521/35
PRE0518TVO - 07Nguyễn Hoàng Gia Bảo11/02/2007NamMOVERS10/2516/35
PRE0518TVO - 08Nguyễn Thục Đoan02/10/2007NữMOVERS15/2519/35
PRE0518TVO - 10Lê Quỳnh Giang07/12/2007NữMOVERS12/2520/35
PRE0518TVO - 11Tăng Hoàng Bảo Hân01/01/2007NữMOVERS13/2529/35
PRE0518TVO - 12Quang Thành Bảo Hân10/05/2007NữMOVERS07/2505/35
PRE0518TVO - 14Trần Thái Hòa14/02/2007NamMOVERS21/2533/35
PRE0518TVO - 15Ngô Tấn Hưng06/02/2007NamMOVERS13/2521/35
PRE0518TVO - 16Trần Minh Huy25/08/2007NamMOVERS14/2517/35
PRE0518TVO - 17Nguyễn Vũ Khang23/05/2007NamMOVERS17/2526/35
PRE0518TVO - 18Bùi Nhật Khang23/03/2007NamMOVERS15/2525/35
PRE0518TVO - 19Hồ Đình Đăng Khôi30/08/2007NamMOVERS18/2530/35
PRE0518TVO - 20Võ Minh Kiên30/03/2007NamMOVERS21/2528/35
PRE0518TVO - 21Lưu Thiên Kim04/07/2007NữMOVERS06/2517/35
PRE0518TVO - 22Nguyễn Võ Khánh Linh01/02/2007NữMOVERS20/2526/35
PRE0518TVO - 23Nguyễn Phạm Nhật Linh10/07/2007NữMOVERS16/2531/35
PRE0518TVO - 24Nguyễn Huỳnh Khánh Linh20/12/2007NữMOVERS20/2523/35
PRE0518TVO - 25Đinh Vũ Trúc Linh26/12/2007NữMOVERS10/2527/35
PRE0518TVO - 26Nguyễn Thành Long21/12/2007NamMOVERS20/2527/35
PRE0518TVO - 27Huỳnh Quang Minh04/07/2008namMOVERS22/2533/35
PRE0518TVO - 28Nguyễn Lê Khánh Nam11/02/2007NamMOVERS14/2533/35
PRE0518TVO - 29Nguyễn Phạm Khánh Như05/01/2007NữMOVERS24/2524/35
PRE0518TVO - 30Trần Long Phi14/01/2007NamMOVERS21/2530/35
PRE0518TVO - 31Phan Nguyễn Minh Phước22/09/2007NamMOVERS17/2529/35
PRE0518TVO - 32Hồ Nhật Khánh Phước15/07/2007NữMOVERS08/2522/35
PRE0518TVO - 33Nguyễn Ngọc Minh Quang31/03/2007NamMOVERS20/2531/35
PRE0518TVO - 34Ngô Nguyễn Hải Quỳnh25/08/2007NữMOVERS09/2518/35
PRE0518TVO - 35Trần Quốc Thiện31/08/2007NamMOVERS12/2520/35
PRE0518TVO - 36Nguyễn Hữu Minh Toàn26/03/2007NamMOVERS08/2518/35
PRE0518TVO - 37Nguyễn Minh Triết30/09/2007NamMOVERS16/2526/35
PRE0518TVO - 38Nguyễn Huỳnh Tường Vy02/12/2007NữMOVERS10/2524/35
PRE0518TVO - 39Phạm Ngọc Như Ý26/04/2007NữMOVERS23/2529/35
PRE0518TVO - 40Hồ Nguyễn Chân Tâm13/08/2007NữMOVERS09/2520/35