Chúng tôi giúp mọi người học tiếng Anh và chứng tỏ khả năng với thế giới

Hotline:  0905.466.885

 

Top
Image Alt

Thông báo về điều kiện năng lực ngoại ngữ dự tuyển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ

Theo thông tư số 23/2021/ TT- BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, điều kiện năng lực Ngoại ngữ dự tuyển của chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ được quy định như sau:
– Có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển.
– Với Chứng chỉ Cambridge Assessment English, Bậc 3 và Bậc 4 trong Khung năng lực ngoại ngữ 6 dùng cho Việt Nam được tham chiếu như sau:
+ Bậc 3: Cấp độ B1 Preliminary với Thang điểm: 140 – 159
+ Bậc 4: Cấp độ B2 First với Thang điểm: 160 – 179
Trung tâm khảo thí Cambridge ủy quyền VN063 hy vọng rằng với sự thông báo kịp thời này sẽ giúp các Thí sinh cập nhật được những thay đổi về điều kiện Năng lực Ngoại ngữ dự tuyển chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ. Các Thí sinh có thể cập nhật thêm các thông tin về Đối tượng, Chương trình, Hình thức, Thời gian đào tạo và các thông tin khác trong thông tư 23/2021/ TT- BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021.