Chúng tôi giúp mọi người học tiếng Anh và chứng tỏ khả năng với thế giới

Hotline:  0905.466.885

 

Top
Image Alt

VINH DANH THÍ SINH HOÀN THÀNH XUẤT SẮC BÀI THI CAMBRIDGE THÁNG 12/2021

VINH DANH THÍ SINH HOÀN THÀNH XUẤT SẮC BÀI THI CAMBRIDGE THÁNG 12/2021

Trung tâm Khảo thí chứng chỉ Cambridge Đà Nẵng( VN063) xin chúc mừng các thí sinh đã hoàn thành bài thi tiếng Anh Cambridge các cấp độ từ YOUNG LEARNERS cho đến A2( KET/KETfS), B1( PET/ PETfS)

 

Chúng tôi rất vui mừng vinh danh những thí sinh đã hoàn thành xuất sắc bài thi Cambridge trong tháng 12:

 

*Thí sinh LÊ TRẦN ANH THƯ đến từ Trung tâm ngoại ngữ Popodoo Đà Nẵng, thí sinh đã hoàn thành xuất sắc bài thi cấp độ A2 Key với số điểm 147/160 và nhận được chứng chỉ vượt cấp B1.

 

*Thí sinh LÊ KHÁNH DŨNG đến từ Trung tâm ngoại ngữ Iyes Đà Nẵng, thí sinh đã hoàn thành xuất sắc bài thi cấp độ A2 Key với số điểm 146/160 và nhận được chứng chỉ vượt cấp B1.

 

*Thí sinh PHAN VĂN HÀ THIÊN đến từ Trung tâm Anh ngữ Open World- Điện Bàn- Quảng Nam, thí sinh đã hoàn thành xuất sắc bài thi cấp độ A2 Key for schools với số điểm 149/160 và nhận được chứng chỉ vượt cấp B1.

 

*Thí sinh NGUYỄN HOÀNG MINH đến từ Trung tâm Anh ngữ Meggie Đà Nẵng, thí sinh đã hoàn thành xuất sắc bài thi cấp độ A2 Key for schools với số điểm 148/160 và nhận được chứng chỉ vượt cấp B1.

 

*Thí sinh PHẠM ĐINH HOÀNG NGÂN đến từ Trung tâm Anh ngữ Open World- Điện Bàn- Quảng Nam, thí sinh đã hoàn thành xuất sắc bài thi cấp độ A2 Key for schools  với số điểm 148/160 và nhận được chứng chỉ vượt cấp B1.

 

*Thí sinh TRẦN UYÊN TRANG đến từ Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn- Đại học Đà Nẵng, thí sinh đã hoàn thành xuất sắc bài thi cấp độ B1 Preliminary với số điểm 168/180 và nhận được chứng chỉ vượt cấp B2.

 

*Thí sinh NGUYỄN THỊ NGỌC VY đến từ Trung tâm ngoại ngữ Ánh Dương Đà Nẵng, thí sinh đã hoàn thành xuất sắc bài thi cấp độ B1 Preliminary với số điểm 161/180 và nhận được chứng chỉ vượt cấp B2.

 

*Thí sinh NGÔ NGUYÊN KHANG đến từ Tiếng Anh Ms Hà- Đà Nẵng, thí sinh đã hoàn thành xuất sắc bài thi cấp độ B1 Preliminary for schools với số điểm 163/180 và nhận được chứng chỉ vượt cấp B2.

 

*Thí sinh NGUYỄN PHƯỚC HỮU NGHĨA đến từ Tiếng Anh Ms Hà- Đà Nẵng, thí sinh đã hoàn thành xuất sắc bài thi cấp độ B1 Preliminary for schools với số điểm 163/180 và nhận được chứng chỉ vượt cấp B2.

 

*Thí sinh NGUYỄN HOÀNG QUYÊN đến từ Trung tâm ngoại ngữ Popodoo Đà Nẵng, thí sinh đã hoàn thành xuất sắc bài thi cấp độ B1 Preliminary for schools với số điểm 163/180 và nhận được chứng chỉ vượt cấp B2.

 

****Cùng với các thí sinh xuất sắc hoàn thành bài thi Cambridge cấp độ A2( KET/KETfS) và B1( PET/ PETfS) còn có các bé cũng đã tham gia bài thi chứng chỉ Cambridge cấp độ YOUNG LEARNERS với số khiên tối đa là 15/15. Đây là một kết quả rất đáng tự hào của VN063 cũng như các thí sinh trên con đường chinh phục chứng chỉ Cambridge – chứng chỉ được công nhận trên toàn thế giới.

Một lần nữa, xin chúc mừng thành quả của tất cả các thí sinh, chúc các thí sinh thành công hơn nữa trên bước đường tương lai của mình.

 

Link vinh danh:

VINH DANH YOUNG LEARNERS – THANG 12.2021

VINH DANH KET KETfS- THANG 12.2021

VINH DANH PET PETfS- THANG 12.2021

 

?????? ????? ????????? ?????? ?ℎ?? ?????????! ??? ???? ?? ?? ℎ??? ??? ??? ?ℎ? ???? ??????? ?? ??????ℎ??? ??? ??

—————————————————————————

Danang English International Exam Centre VN063

Add: 8th Floor, 295 Nguyen Tat Thanh, Hai Chau District, Da Nang

Phone: 0236 3561 788

Hotline: 0905 466 885

Email: exams@edubase.vn