Chúng tôi giúp mọi người học tiếng Anh và chứng tỏ khả năng với thế giới

Hotline:  0905.466.885

 

Top
Image Alt

VINH DANH THÍ SINH HOÀN THÀNH XUẤT SẮC BÀI THI CAMBRIDGE THÁNG 02/2022

 

Trung tâm khảo thí chứng chỉ Cambridge Đà Nẵng( VN063) xin chúc mừng các thí sinh đã hoàn thành bài thi tiếng Anh Cambridge các cấp độ A2 Key for schools( KETfS) và B1 Preliminary for schools( PETfS) tháng 02/2022

 

Chúng tôi rất vui mừng vinh danh những thí sinh đã hoàn thành xuất sắc bài thi Cambridge trong tháng 02:

 

*Thí sinh PHAN KHÔI NGUYÊN đến từ Trung tâm anh ngữ Quốc tế Ilead Hội An, thí sinh đã hoàn thành xuất sắc bài thi cấp độ A2 Key for schools với số điểm 142/160  và nhận được chứng chỉ vượt cấp B1.

 

*Thí sinh NGUYỄN TRẦN KHUÊ ANH đến từ Trung tâm anh ngữ Metipas- Đà Nẵng, thí sinh đã hoàn thành xuất sắc bài thi cấp độ A2 Key for schools với số điểm 137/140.

 

*Thí sinh NGUYỄN THỊ TRÚC QUỲNH đến từ Trung tâm anh ngữ Grow- Hương An- Quảng Nam, thí sinh đã hoàn thành xuất sắc bài thi cấp độ A2 Key for schools với số điểm 137/140.

 

*Thí sinh TRẦN ĐĂNG THƯƠNG đến từ Trường THCS Hoàng Diệu- Thăng Bình- Quảng Nam, thí sinh đã hoàn thành xuất sắc bài thi cấp độ B1 Preliminary for schools với số điểm 164/180  và nhận được chứng chỉ vượt cấp B2.

 

*Thí sinh MAI TRẦN GIA BẢO đến từ Trung tâm anh ngữ Quốc tế Ilead Hội An thí sinh đã hoàn thành xuất sắc bài thi cấp độ B1 Preliminary for schools với số điểm 159/160.

 

 

Một lần nữa, xin chúc mừng thành quả của tất cả các em, chúc các em thành công hơn nữa trên bước đường tương lai của mình.

 

Link vinh danh:

VINH DANH KETfS PETfS- THANG 02.2022

 

𝑁𝑜𝑏𝑜𝑑𝑦 𝑘𝑛𝑜𝑤𝑠 𝐶𝑎𝑚𝑏𝑟𝑖𝑑𝑔𝑒 𝑏𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟 𝑡ℎ𝑎𝑛 𝐶𝑎𝑚𝑏𝑟𝑖𝑑𝑔𝑒! 𝑂𝑢𝑟 𝑔𝑜𝑎𝑙 𝑖𝑠 𝑡𝑜 ℎ𝑒𝑙𝑝 𝑦𝑜𝑢 𝑔𝑒𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑠 𝑖𝑛 𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔 𝑦𝑜𝑢 𝑑𝑜

—————————————————————————

Danang English International Exam Centre VN063

Add: 8th Floor, 295 Nguyen Tat Thanh, Hai Chau District, Da Nang

Phone: 0236 3561 788

Hotline: 0905 466 885

Email: exams@edubase.vn