cambridge-english

C1 Advanced

B1 PET là kỳ thi cấp trung cấp và cấp 2 của kỳ thi Đại học Cambridge nói chung. Kỳ thi này được thiết lập ở Cấp độ B1 của Khung đánh giá chung Châu Âu cho các ngôn ngữ hiện đại.

Đọc tiếp
cambridge-english

B2 First(FCE)

B1 PET là kỳ thi cấp trung cấp và cấp 2 của kỳ thi Đại học Cambridge nói chung. Kỳ thi này được thiết lập ở Cấp độ B1 của Khung đánh giá chung Châu Âu cho các ngôn ngữ hiện đại.

Đọc tiếp
cambridge-english

Young Learners (YLE)

Các bài thi được tạo ra ra dành cho trẻ em và sử dụng các đề tài mà chúng quen biết. Tất cả các bài thi bao gồm 4 kỹ năng ngôn ngữ: Đọc, Viết, Nói và Nghe.

Đọc tiếp
cambridge-english

A2 KEY (KET)

A2 Key là một bài thi cấp độ tiểu học và là cấp độ đầu của các bài thi University of Cambridge trong tiếng Anh.

Đọc tiếp
cambridge-english

B1 Preliminary (PET)

B1 PET là kỳ thi cấp trung cấp và cấp 2 của kỳ thi Đại học Cambridge nói chung. Kỳ thi này được thiết lập ở Cấp độ B1 của Khung đánh giá chung Châu Âu cho các ngôn ngữ hiện đại.

Đọc tiếp