Chúng tôi giúp mọi người học tiếng Anh và chứng tỏ khả năng với thế giới

Hotline:  0905.466.885

 

Top
Image Alt

Vinh danh

Chúng tôi rất vui mừng vinh danh những thí sinh đã hoàn thành xuất sắc bài thi Cambridge trong tháng 04 tại VN063: 🌼Thí sinh NGUYỄN PHẠM XUÂN NHI đến từ Trung tâm Ngoại ngữ HOÀNG THUYÊN- QUẢNG NGÃI, thí sinh đã hoàn thành xuất sắc bài thi cấp độ FCEfS( B2) với số điểm 𝟭69/𝟭7𝟬 và nhận được chứng chỉ B2. 💕Cùng với thí sinh xuất sắc hoàn thành bài thi Cambridge cấp độ FCEfS( B2) còn có các bé cũng đã tham gia bài thi chứng chỉ Cambridge cấp độ

VINH DANH THÍ SINH HOÀN THÀNH XUẤT SẮC BÀI THI CAMBRIDGE THÁNG 03.2021 👏💖Trung tâm Khảo thí chứng chỉ Cambridge Đà Nẵng( VN063) xin chúc mừng các thí sinh đã hoàn thành bài thi tiếng Anh Cambridge các cấp độ từ YOUNG LEARNERS( Starters, Movers) cho đến KET/ KETfS/ PET tháng 03.2021👏 💝👏 Chúng tôi rất vui mừng vinh danh những thí sinh đã hoàn thành xuất sắc bài thi Cambridge trong tháng 03 tại VN063: 🌼Thí sinh NGUYỄN KHÁNH TOÀN đến từ Trung tâm Ngoại ngữ Stec Điện Bàn – Quảng Nam,

VINH DANH THÍ SINH HOÀN THÀNH XUẤT SẮC BÀI THI CAMBRIDGE THÁNG 01 & 02.2021 Trung tâm Khảo thí chứng chỉ Cambridge Đà Nẵng ( VN063) xin chúc mừng các thí sinh đã hoàn thành bài thi tiếng Anh Cambridge các cấp độ từ YOUNG LEARNERS( Starters, Movers, Flyers) cho đến KET PET tháng 01 & 02.2021 Chúng tôi rất vui mừng vinh danh những thí sinh đã hoàn thành xuất sắc bài thi Cambridge trong tháng 01 & 02 tại VN063: 1. Em NGUYỄN MINH TRÂM đến từ Trung tâm Ngoại ngữ Tiên