B1 Preliminary (PET)

Cambridge English: PET?

B1 PET là kỳ thi cấp trung cấp và cấp 2 của kỳ thi Đại học Cambridge nói chung. Kỳ thi này được thiết lập ở Cấp độ B1 của Khung đánh giá chung Châu Âu cho các ngôn ngữ hiện đại.

Tại sao nên thi Cambridge English: PET?

-Bài thi B1 phù hợp với người học có trình độ trung cấp tiếng Anh và nắm vững từ vựng nhằm giúp người học tiếng Anh nâng cao kỹ năng và ứng dụng vốn kiến thức trong các ngữ cảnh khác nhau. Các câu hỏi của bài thi tập trung vào các tình huống giao tiếp đơn giản trong đời sống và công việc hằng ngày.

-Bạn sẽ được nhận chứng chỉ có giá trị vĩnh viễn từ Hội đồng khảo thí tiếng Anh thuộc trường Đại học Cambridge và được công nhận bởi nhiều nhà tuyển dụng và các trường Đại học khác nhau như là tiêu chuẩn tối thiểu về tiếng Anh.

 

PET bao gồm những gì?

Đọc và viết: 1 giờ, 30 phút

Bạn cần có khả năng đọc văn bản từ các biển báo, tạp chí, báo và tạp chí và hiểu các điểm chính. Bạn sẽ cần phải cho thấy bạn có thể sử dụng từ vựng và cấu trúc bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ như viết một tin nhắn ngắn, và một  câu chuyện hoặc 1 lá thư khoảng 100 từ. Bạn cũng cần phải hoàn thành một bài tập liên quan đến việc thay đổi ý nghĩa của câu.

Nghe: 30 phút 

Bạn cần phải cho thấy bạn có thể hiểu được ý nghĩa của các thông báo, thảo luận về cuộc sống hằng ngày.

Nói: khoảng 10 phút

Bạn sẽ cần phải chứng minh bạn có thể tham gia vào một cuộc trò chuyện bằng cách trả lời và đặt một số câu hỏi đơn giản, nói chuyện thoải mái về những điều bạn thích và không thích bằng tiếng Anh. Phần thi được bố trí theo cặp cùng 1 thí sinh khác và được chấm bởi 2 giám khảo để đảm bảo tính thực tế và khách quan của bài thi.

Kết quả kỳ thi

– Kỹ năng Đọc và viết chiếm 50% tổng số điểm, kỹ năng Nghe và Nói chiếm 25%.

-Các Thí sinh có thể tra cứu kết quả trên trang web kết quả của Đại học Cambridge. Đối với bài thi trên giấy, chúng sẽ có kết quả sau 4 đến 6 tuần. Đối với bài thi trên máy tính, chúng sẽ có kết quả sau 2 đến 3 tuần.

– Tất cả thí sinh tham dự quả đạt kết quả từ 120 đến 170 điểm theo thang điểm Cambridge đều được nhận chứng chỉ. Cụ thể như sau:

  • Từ 160 đến 170 điểm: đạt loại xuất sắc, vượt cấp, nhận chứng chỉ B1.
  • Từ 153 đến 159 điểm: đạt giỏi, nhận chứng chỉ B1.
  • Từ 140 đến 152 điểm: đạt, nhận chứng chỉ B1.
  • Từ 120 đến 139 điểm: không đạt nhận chứng chỉ A2.

Ngoài chứng chỉ thì Thí sinh sẽ được nhận phiếu điểm thể hiện rõ số điểm từng kỹ năng theo thang điểm Cambridge.

 

 

Share This Course