Young Learners (YLE)

 Cambridge English: YLE

Cambridge English: Là chuỗi các hoạt động vui và hấp dẫn dựa trên các bài thi tiếng Anh. Chúng giới thiệu đến các học sinh tiểu học, trung học cách nói và viết tiếng Anh mỗi ngày, và đó là cách tuyệt vời để có sự tự tin và cải thiện trình độ tiếng Anh.

Đối với Cambridge English: Young Learners, giáo viên có thể động viên học sinh học tiếng Anh, và các bậc phụ huynh có thể xem chương trình và các mục tiêu đề ra.

Tại sao nên thi Cambridge English? YLE

Các bài thi được tạo ra ra dành cho trẻ em và sử dụng các đề tài mà chúng quen biết. Tất cả các bài thi bao gồm 4 kỹ năng ngôn ngữ: Đọc, Viết, Nói và Nghe. Các học sinh sẽ được khuyến khích để trải qua 3 cấp độ: Starters, Movers và Flyers.

  • Cambridge English: Starters (YLE Starters) là bài thi đầu tiên trong bộ ba bài thi của chương trình ‘Cambridge English: Young Learners (YLE)’ dành cho trẻ em.
  • Cambridge English: Movers’ (YLE Movers) là bài thi thứ hai trong bộ ba bài thi của chương trình ‘Cambridge English: Young Learners’ (YLE) dành cho trẻ em.
  • Cambridge English: Flyers’ (YLE Flyers) là phần thứ ba trong bộ ba các bài kiểm tra của chương trình ‘Cambridge English: Young Learners’ (YLE) dành cho trẻ em.

Các bài kiểm tra ‘Cambridge English: Young Learners’ giới thiệu đến các em những bài nói và viết tiếng Anh hàng ngày và là một cách tuyệt vời để các em tự tin và cải thiện khả năng tiếng Anh của mình. Các bài kiểm tra được viết xung quanh những chủ đề quen thuộc và tập trung vào các kỹ năng cần thiết để giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh thông qua nghe, nói, đọc và viết.

Kết quả kỳ thi

Không có đậu hay trượt. Tất cả trẻ em đều sẽ được nhận một giải thưởng, thứ hiển thị số lượng khiên mà các em đã được nhận. Số điểm tối đa sẽ là 5 chiếc khiên cho mỗi phần kiểm tra. Kết quả của một khiên nhận được có nghĩa là trẻ đã được cải thiện rất nhiều trong kỹ năng đó. Năm chiếc khiên có nghĩa là trẻ đã rất giỏi kỹ năng và đã trả lời chính xác hầu hết các câu hỏi. Trẻ em nên được sẵn sàng bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi kế tiếp của Cambridge English nếu chúng đạt tổng cộng từ 10 đến 11 chiếc khiên, hoặc là hơn nữa.

YLE bao gồm những gì?

YLE Starters YLE Movers YLE Flyers
Listening 20 phút 25 phút 25 phút
Reading and Writing 20 phút 30 phút 40 phút
Speaking 3 – 5 phút 5 – 7 phút 7 – 9 phút

Share This Course