26 Th6 2019

C1 Advanced

Cambridge English: C1 Advanced ( CAE)? C1 Advanced là một trong những chứng chỉ thuộc Cambridge English Qualifications. Đây là chứng chỉ cao cấp

Read More

26 Th6 2019

B2 First(FCE)

Cambridge English: B2 First(FCE)? B2 First là một trong những chứng chỉ tiếng Anh thuộc Cambridge English Qualifications. Chứng chỉ này giúp học

Read More

23 Th3 2017

A2 KEY (KET)

Cambridge English: KET A2 Key là một bài thi cấp độ tiểu học và là cấp độ đầu của các bài thi University of Cambridge trong tiếng Anh. Bài thi

Read More

23 Th3 2017

B1 Preliminary (PET)

Cambridge English: PET? B1 PET là kỳ thi cấp trung cấp và cấp 2 của kỳ thi Đại học Cambridge nói chung. Kỳ thi này được thiết lập ở Cấp độ B1 của

Read More