Chúng tôi giúp mọi người học tiếng Anh và chứng tỏ khả năng với thế giới

Hotline:  0905.466.885

 

Top
Image Alt

Pricing Tables

 • Basic

 • $

  450

  • 72 * 55 Minutes
  • Nine Months
  • Twice a week
  • Working books
  • Demo Lessons
  • Monthly Updates
 • Standard

 • $

  350

  • 36 * 55 Minutes
  • Six Months
  • Once a week
  • Working books
  • Demo Lessons
  • Monthly Updates
 • Premium

 • $

  250

  • 36 * 55 Minutes
  • One Month
  • Five times a week
  • Working books
  • Monthly Updates
 • Individual Courses

 • $

  450

  • 72 * 55 Minutes
  • Nine Months
  • Twice a week
  • Working books & audio
  • Demo Lesson 45 min free
  • Monthly Installments
 • Group Courses

 • $

  350

  • 36 * 55 Minutes
  • Six Months
  • Once a week
  • Working books
  • Demo Lesson 45 min free
  • Monthly Installments