Trở thành giám khảo của Cambridge English

Uy tín quốc tế của chúng tôi về sự xuất sắc, độ tin cậy cao và tính công bằng trong công tác đánh giá ngôn ngữ phụ thuộc vào chất lượng và tính chuyên nghiệp của các giám khảo.

Nếu bạn có đủ trình độ giảng dạy tiếng Anh cho những người nói ngôn ngữ khác và có kinh nghiệm giảng dạy phù hợp, có thể có cơ hội cho bạn trở thành một giám khảo của chúng tôi.

Đăng ký để trở thành giám khảo của Cambridge English

Các cá nhân có nhu cầu đăng ký để trở thành giám khảo thi của Cambridge English. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua form mẫu ở dưới hoặc đường dây hotline: 0236-3561-788 để biết thêm thông tin.