Kết quả thi các kỳ thi Cambridge

Trung tâm Khảo thí Tiếng Anh uỷ quyền Cambridge VN063 tại Đà Nẵng xin thông báo điểm thi các kỳ thi tiếng Anh của trường Đại học Cambridge.
Để in Phiếu điểm, phụ huynh/thí sinh đọc phần hướng dẫn xem điểm trên ``Phiếu báo dự thi`` hoặc vô trang web sau để xem hướng dẫn chi tiết: