Chúng tôi giúp mọi người học tiếng Anh và chứng tỏ khả năng với thế giới

Hotline:  0905.466.885

 

Top
Image Alt

A2 Key (KET)

Cambridge English Qualifications
A2 Key (KET)

Nếu bạn là người mới học tiếng Anh thì bằng cấp cơ bản này là một kỳ thi tuyệt vời để theo đuổi.

Chứng chỉ ‘A2 Key’ là bằng chứng về khả năng của bạn trong việc sử dụng tiếng Anh để giao tiếp ở những tình huống đơn giản.

Kỳ thi sẽ kiểm tra cả bốn kỹ năng tiếng Anh – nghe, nói, đọc và viết.

Bài kiểm tra này giúp bạn tự tin để tiếp tục học cho các kỳ thi ở cấp độ cao hơn, như ‘B1 Preliminary’‘B2 First’.

Thông tin bài thi:

Cấp độ CEFR: A2

Thang điểm: 120-139

Hình thức thi: Máy tính hoặc trên giấy

Số bài thi: 3

Thời gian thi: Khoảng 2 giờ

Những cập nhật về bài thi năm 2020

Để đảm bảo các kỳ thi của chúng tôi đều được cập nhật theo các nghiên cứu mới nhất về việc học và dạy ngôn ngữ, chúng tôi luôn cập nhật chúng thường xuyên. A2 Key, A2 Key for Schools, B1 Preliminary and B1 Preliminary for Schools đã trải qua quá trình đánh giá kỹ lưỡng để đảm bảo rằng các kỳ thi của chúng tôi tiếp tục đáp ứng nhu cầu của trường học và thí sinh.

Dạng bài thi mới sẽ bắt đầu được sử dụng từ tháng Một năm 2020. Những thay đổi này bao gồm:

  • những công việc mới và cập nhật mới trên tất cả các bài thi
  • sự liên kết tốt hơn giữa các kỳ thi, cho thấy sự tiến triển rõ ràng hơn từ một kỳ thi đến kỳ thi tiếp theo
  • cập nhật về cách các điểm số được báo cáo, mang đến các bài kiểm tra phù hợp với trình độ cao hơn của các Chứng chỉ tiếng Anh Cambridge
  • sự tách biệt của các bài thi Đọc và Viết trong B1 Preliminary và B1 Preliminary for Schools.

Chứng chỉ ‘A2 Key’ cho thấy bạn có thể:

hiểu và sử dụng các cụm từ và các lối diễn đạt cơ bản

hiểu bài viết tiếng Anh đơn giản

tự giới thiệu và trả lời các câu hỏi cơ bản về mình

tương tác với người nói tiếng Anh ở mức độ cơ bản

Lý do để chọn ‘A2 Key’:

Nhận được bằng cấp có giá trị được công nhận trên toàn thế giới.

Nâng cao triển vọng nghề nghiệp, học tập và du lịch của bạn.

Cho thấy bạn có những kỹ năng ngôn ngữ cơ bản cần thiết để giao tiếp bằng tiếng Anh.

Bạn đang muốn biết lịch thi và đăng ký bài thi Cambridge sắp tới?