THÔNG TIN LIÊN HỆ

Tầng 08 – Viện Đại học Mở Đà Nẵng

295 Nguyễn Tất Thành, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

0236-3561-788

exams@edubase.vn