18 Th2 2020

🌟🌟VINH DANH THÍ SINH HOÀN THÀNH XUẤT SẮC BÀI THI CAMBRIDGE THÁNG 11/2019🌟🌟

Trung tâm Khảo thí Cambridge Ủy quyền VN063 xin chúc mừng các thí sinh đã hoàn thành bài thi tiếng Anh Cambridge các cấp độ từ Young Learners (Starters, Movers, Flyers) cho đến KETfS, PETfS trong tháng 11/2019.
Chúng tôi rất vui mừng được vinh danh những thí sinh đã hoàn thành xuất sắc bài thi Cambridge trong tháng 11:
🍀Em Nguyen Hoang Quyen đến từ Trung tâm Anh Ngữ Popodoo Đà Nẵng, em đã hoàn thành xuất sắc bài thi cấp độ KETfS với số điểm 147/150 và được nhận chứng chỉ vượt cấp B1.
🍀Em Nguyen Hong Phuong đến từ Trung tâm Anh Ngữ Popodoo Đà Nẵng, em cũng đã hoàn thành xuất sắc bài thi cấp độ PETfS với điểm số 158/170
Cùng với các thí sinh xuất sắc hoàn thành bài thi Cambridge cấp độ KETfS/PETfS còn có các bé cũng đã Young Learners với full số khiên 15/15. Đây là một kết quả rất đáng tự hào của VN063 cũng như các thí sinh trên con đường chinh phục chứng chỉ Cambridge – chứng chỉ được công nhận trên toàn thế giới.
Một lần nữa, xin chúc mừng thành quả của tất cả các em, chúc các em thành công hơn nữa trên bước đường tương lai của mình.
Trân trọng,
Link bài vinh danh:

VINH DANH_THANG 11_KETfS_PETfS

VINH DANH_THANG 11_YLE_STARTERS_MOVERS_FLYERS

Download