19 Th7 2018

Các kỳ thi của Cambridge English được chấp thuận từ Hiệp hội Châu Âu

Các kỳ thi của Cambridge English một lần nữa lại được nhận con dấu đồng thuận danh giá về chất lượng từ Hiệp hội khảo thí ngôn ngữ Châu Âu (ALTE)

Sau một quá trình kiểm tra đánh giá khắt khe, các kỳ thi này đã được trao chứng nhận ALTE Q-Mark, điều này chứng tỏ rằng các kỳ thi của Cambridge English đã đảm bảo được những tiêu chuẩn xuất sắc một cách nhất quán.

Các thành viên của ALTE có thể nộp đơn xin giám định chỉ số chất lượng và để thành công, họ phải đáp ứng được 17 tiêu chí chất lượng xuyên suốt tất cả các giai đoạn của quy trình xây dựng bài kiểm tra ngôn ngữ bao gồm việc tổ chức khảo thí, hậu cần, chấm điểm, xếp loại và truyền thông với các bên liên quan.

Giám đốc nghiên cứu – Dự án châu Âu, Ông Graham Seed cho biết: ‘ALTE Q-mark là một biểu tượng danh dự chân chính dành cho các đơn vị cung cấp chương trình kiểm tra ngôn ngữ và nó đã chứng minh rằng các kỳ thi của Cambridge English được hỗ trợ bởi các tiêu chuẩn chất lượng chuyên môn trọng yếu. Khi xem xét về tính chất của việc cung cấp các bài kiểm tra ngôn ngữ thì đây chính là một thành tích thật sự của Cambridge English.’

ALTE là Hiệp hội các đơn vị cung cấp bài kiểm tra ngôn ngữ, họ làm việc cùng nhau nhằm phát triển tiêu chuẩn đánh giá năng lực ngôn ngữ công bằng và chính xác trên toàn châu Âu và xa hơn nữa. ALTE tổ chức các khóa học và hội thảo về các khía cạnh trong đánh giá ngôn ngữ và vận hành một hệ thống kiểm tra đánh giá chất lượng cho các kỳ thi ngôn ngữ tại Châu Âu.

Bấm vào đây để tìm hiểu thêm về ALTE Q-Mark Notes

Những kỳ thi của Cambridge English đã đáp ứng được tiêu chuẩn trên bao gồm:

 • A2 Key (KET)
 • A2 Key for Schools (KET)
 • B1 Preliminary (PET)
 • B1 Preliminary for Schools (PET)
 • B2 First (FCE)
 • B2 First for Schools (FCE)
 • C1 Advanced (CAE)
 • C2 Proficiency (CPE)
 • B1 Business Preliminary (BEC Preliminary)
 • B2 Business Vantage (BEC Vantage)
 • C1 Business Higher (BEC Higher)
Cambridge VN063