02 Th8 2018

Đà Nẵng: Đạt chứng chỉ Quốc tế học sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ vào lớp 10

Đà Nẵng sẽ miễn thi môn Ngoại ngữ tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT và công nhân điểm 10 đối với học sinh đạt chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Dự kiến chủ trương này sẽ bắt đầu áp dụng từ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2019.

http://infonet.vn/da-nang-dat-chung-chi-quoc-te-hs-duoc-mien-thi-mon-ngoai-ngu-vao-lop-10-post270187.info

Download