05 Th9 2018

Game Quiz your English

Quiz your English là một game về từ vựng khá thú vị và giúp cải thiện vốn từ vựng tiếng Anh nhanh chóng. Trong game này người chơi sẽ thi đấu với bạn của mình, hoặc các bạn chơi khác, bằng cách trả lời các câu hỏi. Người trả lời nhanh và nhiều câu nhất sẽ thắng.

Exam level: Cambridge English: First, First for Schools và IELTS 4.0–6.5
CEFR level: A1–C1
Kỹ năng luyện: Từ vựng và ngữ pháp

Tải game trên AndroidiOS

Download