15 Th9 2018

Quy trình hướng dẫn đăng kí dự thi các kỳ thi Cambridge

CẤP ĐỘ YLE (Starters, Movers và Flyers)

Bước 1: Hoàn thành form đăng ký + 2 ảnh thẻ 3×4

Tải form tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1kTXsHQy87JeUDP-FfXgE-9O2LFxBaboI/view?usp=sharing

Bước 2: Nộp form đăng kí và lệ phí tại văn phòng khảo thí VN063 (125-127 Hùng Vương – Hải Châu – Thành Phố Đà Nẵng)

 

CẤP ĐỘ KET/PET:

Bước 1: Hoàn thành form đăng kí

Tải form tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1voY1cf09Vc5p0Wi8xjAa_m3RpEiuA2oD/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1tIxzegAhXIkSakHVqKdvnl9X2FClw6rA/view?usp=sharing

  • Trường hợp 1: Đối với thí sinh đã có chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu

Vui lòng nộp chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu bản sao có công chứng + 2 ảnh thẻ 3×4

  • Trường hợp 2: Đối với thí sinh chưa có chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu

Vui lòng hoàn thành mẫu Candidate ID + 4 ảnh 3×4

Tải form ID tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1BaqD615GwVbN6PqFLhwK4UrMZZSRuKd_/view?usp=sharing

Bước 2: Nộp form đăng kí và lệ phí tại văn phòng khảo thí VN063 (125-127 Hùng Vương – Hải Châu – Thành Phố Đà Nẵng)

Download