23 Th12 2020

THÔNG BÁO: KẾT QUẢ ĐỢT THI YOUNG LEARNERS KỲ THI NGÀY 22.11.2020

THÔNG BÁO: HIỆN TẠI ĐÃ CÓ KẾT QUẢ KỲ THI CẤP ĐỘ  YOUNG LEARNERS KỲ THI NGÀY 22/11/2020

 

Xin mời Quý Trung tâm/ Quý phụ huynh/ thí sinh ….. truy cập link sau để xem kết quả ah: YOUNG LEARNERS 22.11.2020

 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác từ Quý Trung tâm/phụ huynh và thí sinh!

𝑁𝑜𝑏𝑜𝑑𝑦 𝑘𝑛𝑜𝑤𝑠 𝐶𝑎𝑚𝑏𝑟𝑖𝑑𝑔𝑒 𝑏𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟 𝑡ℎ𝑎𝑛 𝐶𝑎𝑚𝑏𝑟𝑖𝑑𝑔𝑒! 𝑂𝑢𝑟 𝑔𝑜𝑎𝑙 𝑖𝑠 𝑡𝑜 ℎ𝑒𝑙𝑝 𝑦𝑜𝑢 𝑔𝑒𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑠 𝑖𝑛 𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔 𝑦𝑜𝑢 𝑑𝑜

—————————————————————————

Danang English International Exam Centre VN063

Add: 8th Floor, 295 Nguyen Tat Thanh, Hai Chau District, Da Nang

Phone: 0236 3561 788

Hotline: 0905 466 885

Email: exams@edubase.vn

Download