26 Th1 2021

THÔNG BÁO KẾT QUẢ KỲ THI NGÀY: 19.12.2020 CẤP ĐỘ YOUNG LEARNERS

**THÔNG BÁO: HIỆN TẠI ĐÃ CÓ KẾT QUẢ KỲ THI NGÀY 19.12.2020 CẤP ĐỘ YOUNG LEARNERS**

 

* Xin mời Quý Trung tâm/ Quý phụ huynh/ thí sinh …… truy cập link bên dưới để xem kết quả ah

YOUNG LEARNERS 19.12.2020

* Trân trọng cảm ơn sự hợp tác từ Quý Trung tâm/phụ huynh và thí sinh!

 

𝑁𝑜𝑏𝑜𝑑𝑦 𝑘𝑛𝑜𝑤𝑠 𝐶𝑎𝑚𝑏𝑟𝑖𝑑𝑔𝑒 𝑏𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟 𝑡ℎ𝑎𝑛 𝐶𝑎𝑚𝑏𝑟𝑖𝑑𝑔𝑒! 𝑂𝑢𝑟 𝑔𝑜𝑎𝑙 𝑖𝑠 𝑡𝑜 ℎ𝑒𝑙𝑝 𝑦𝑜𝑢 𝑔𝑒𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑠 𝑖𝑛 𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔 𝑦𝑜𝑢 𝑑𝑜

—————————————————————————

Danang English International Exam Centre VN063

Add: 8th Floor, 295 Nguyen Tat Thanh, Hai Chau District, Da Nang

Phone: 0236 3561 788

Hotline: 0905 466 885

Email: exams@edubase.vn

Download