25 Th3 2019

THÔNG BÁO: Kết quả thi chứng chỉ Cambridge đợt thi ngày 23/02/2019

Để biết kết quả thi đợt thi ngày 23/02/2019 của cấp độ KET, PET Phụ huynh, thí sinh vui lòng click vào link:

Kết quả thi KET

Kết quả thi PET

 

Download