22 Th8 2019

THÔNG BÁO: Kết quả thi chứng chỉ KET, PET ngày 23/07/2019

Để biết kết quả thi đợt thi ngày 23/07/2019 của cấp độ KET, PET Phụ huynh, thí sinh vui lòng click vào link:

Kết quả KET

Kết quả PET

Download