13 Th1 2021

VINH DANH THÍ SINH HOÀN THÀNH XUẤT SẮC BÀI THI CAMBRIDGE THÁNG 10.2020

VINH DANH THÍ SINH HOÀN THÀNH XUẤT SẮC BÀI THI CAMBRIDGE THÁNG 10.2020

 

*** Trung tâm Khảo thí Cambridge Đà Nẵng (VN063) xin chúc mừng các thí sinh đã hoàn thành bài thi tiếng Anh Cambridge các cấp độ từ YOUNG LEARNERS (Starters, Movers, Flyers) cho đến KETfS/PETfS tháng 10.2020.

 

**Chúng tôi rất vui mừng vinh danh những thí sinh đã hoàn thành xuất sắc bài thi Cambridge trong tháng 10 tại VN063:

 

  • Em Nguyễn Minh Quỳnh Tiên đến từ Trung tâm Anh ngữ Sophia Đà Nẵng, em đã hoàn thành xuất sắc bài thi cấp độ PETfS với số điểm 𝟭𝟲5/𝟭𝟳𝟬.

 

  • Em Võ Trần Kỳ Duyên đến từ Trung tâm Anh ngữ Speak up Đại Lộc Quảng Nam, em đã hoàn thành xuất sắc bài thi cấp độ KETfS với số điểm 𝟭49/𝟭𝟱𝟬.

 

** Cùng với các thí sinh xuất sắc hoàn thành bài thi Cambridge cấp độ KETfS/PETfS còn có các bé cũng đã tham gia bài thi chứng chỉ Cambridge cấp độ YOUNG LEARNERS  với số khiên tối đa là 15/15. Đây là một kết quả rất đáng tự hào của VN063 cũng như các thí sinh trên con đường chinh phục chứng chỉ Cambridge – chứng chỉ được công nhận trên toàn thế giới.

 

Một lần nữa, xin chúc mừng thành quả của tất cả các em, chúc các em thành công hơn nữa trên bước đường tương lai của mình.

Link vinh danh:
VINH DANH YOUNG LEARNERS- THANG 10.2020
VINH DANH KETfS PETfS – THANG 10.2020

 

 

𝑁𝑜𝑏𝑜𝑑𝑦 𝑘𝑛𝑜𝑤𝑠 𝐶𝑎𝑚𝑏𝑟𝑖𝑑𝑔𝑒 𝑏𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟 𝑡ℎ𝑎𝑛 𝐶𝑎𝑚𝑏𝑟𝑖𝑑𝑔𝑒! 𝑂𝑢𝑟 𝑔𝑜𝑎𝑙 𝑖𝑠 𝑡𝑜 ℎ𝑒𝑙𝑝 𝑦𝑜𝑢 𝑔𝑒𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑠 𝑖𝑛 𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔 𝑦𝑜𝑢 𝑑𝑜

—————————————————————————

Danang English International Exam Centre VN063

Add: 8th Floor, 295 Nguyen Tat Thanh, Hai Chau District, Da Nang

Phone: 0236 3561 788

Hotline: 0905 466 885

Email: exams@edubase.vn

Download