Chúng tôi giúp mọi người học tiếng Anh và chứng tỏ khả năng với thế giới

Hotline:  0905.466.885

 

Top
Image Alt

B1 Preliminary (PET)

Cambridge English Qualifications
B1 Preliminary (PET)

Kỳ thi tiếng Anh này cho thấy rằng học sinh đã nắm vững những kiến thức cơ bản.

Chứng chỉ ‘B1 Preliminary’ cho thấy rằng bạn đã nắm vững các kiến ​​thức cơ bản về tiếng Anh và có những kỹ năng ngôn ngữ thực tế để sử dụng hàng ngày.

Kỳ thi này là một bước tiến hợp lý trong hành trình học ngôn ngữ của bạn chuyển tiếp từ ‘A2 Key‘ sang ‘B2 First’.

Thông tin bài thi:

Cấp độ CEFR: B1

Thang điểm: 140-159

Hình thức thi: Máy tính hoặc trên giấy

Số bài thi: 4

Thời gian thi: Khoảng 2 giờ 20 phút

Những cập nhật về bài thi năm 2020

Để đảm bảo các kỳ thi của chúng tôi đều được cập nhật theo các nghiên cứu mới nhất về việc học và dạy ngôn ngữ, chúng tôi luôn cập nhật chúng thường xuyên. A2 Key, A2 Key for Schools, B1 Preliminary and B1 Preliminary for Schools đã trải qua quá trình đánh giá kỹ lưỡng để đảm bảo rằng các kỳ thi của chúng tôi tiếp tục đáp ứng nhu cầu của trường học và thí sinh.

Dạng bài thi mới sẽ bắt đầu được sử dụng từ tháng Một năm 2020. Những thay đổi này bao gồm:

  • những công việc mới và cập nhật mới trên tất cả các bài thi
  • sự liên kết tốt hơn giữa các kỳ thi, cho thấy sự tiến triển rõ ràng hơn từ một kỳ thi đến kỳ thi tiếp theo
  • cập nhật về cách các điểm số được báo cáo, mang đến các bài kiểm tra phù hợp với trình độ cao hơn của các Chứng chỉ tiếng Anh Cambridge
  • sự tách biệt của các bài thi Đọc và Viết trong B1 Preliminary và B1 Preliminary for Schools.

Chứng chỉ ‘B1 Preliminary’ cho thấy bạn có thể:

đọc sách báo bằng tiếng Anh đơn giản

viết thư và email về các chủ đề hàng ngày

ghi chú cuộc họp

thể hiện nhận thức về quan điểm và tâm trạng trong văn nói và viết tiếng Anh.

Lý do để chọn ‘B1 Preliminary’:

Phát triển khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn trong các nhiệm vụ và tình huống thực tế.

Nhận được bằng cấp có giá trị được công nhận trên toàn thế giới.

Nâng cao triển vọng nghề nghiệp, học tập và du lịch của bạn.

Bạn đang muốn biết lịch thi và đăng ký bài thi Cambridge sắp tới?