Preparation centers (trung tâm đào tạo)

Nếu bạn là một trường học hoặc một tổ chức đào tạo và tiếp nhận các thí sinh tham dự kỳ thi Cambridge English thông qua một trung tâm tổ chức thi được ủy quyền, bạn có thể trở thành một trong những trung đào tạo của chúng tôi. Chúng tôi hiện có hơn 52.000 trung tâm đào tạo đã được đăng ký và đây là một bộ phận giá trị trong mạng lưới trung tâm toàn cầu của chúng tôi.
Lý do trở thành một trung tâm đào tạo?

Đăng ký trở thành một trong những trung tâm đào tạo của chúng tôi và được truy cập vào:

Cambridge English Online dành cho các trung tâm đào tạo, trang web bao gồm những tin tức mới nhất, những thông tin và tài liệu tải về về các kỳ thi của chúng tôi và truy cập trực tiếp vào kết quả thi của trường bạn
Tài liệu marketing, bao gồm các thông tin tóm tắt về kỳ thi, được cá nhân hóa và gửi trực tiếp đến các thí sinh có tiềm năng
Nhiều loại tài liệu hỗ trợ giảng dạy và tài liệu thuyết trình hoàn chỉnh dành cho phụ huynh
Các bản tin gồm thông tin về những phát triển mới và những khuyến mại đặc biệt.
Một số trung tâm đào tạo cũng được nhận chứng chỉ và logo danh tiếng của Cambridge English và có thể sử dụng chúng để quảng bá các khóa học của mình.

Đăng ký để trở thành trung tâm đào tạo (Cambridge Preparation Center)

Các trường và tổ chức đào tạo muốn trở thành trung tâm đào tạo (Cambridge prepartion center), để tiếp nhận các thí sinh tham dự kỳ thi Cambridge. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua form mẫu ở dưới hoặc đường dây hotline: 0236-3561-788 để biết thêm thông tin.