Trở thành giám khảo của Cambridge English

Uy tín quốc tế của chúng tôi về sự xuất sắc, độ tin cậy cao và tính công bằng trong công tác đánh giá ngôn ngữ phụ thuộc vào chất lượng và tính chuyên nghiệp của các giám khảo. Hàng nghìn giám khảo hợp tác với chúng tôi, cả ở Anh và các quốc gia trên khắp thế giới.

Nếu bạn có đủ trình độ giảng dạy tiếng Anh cho những người nói ngôn ngữ khác và có kinh nghiệm giảng dạy phù hợp, có thể có cơ hội cho bạn trở thành một giám khảo của chúng tôi. Trang này cung cấp thêm thông tin cho bạn về những gì mà các giám khảo phải làm, những yêu cầu đối với họ, những giới thiệu và đào tạo cần thiết.

Đọc kỹ các thông tin này. Nếu bạn đáp ứng được những tiêu chí đòi hỏi, hãy tìm kiếm cơ hội tại đất nước của mình và đăng ký theo đường link Đăng ký ngay dưới đây.

photo
Design & Arts

Graphics Design

 • Digital Access to Scholarship at Smart
 • Smart Catalyst
 • Smart-affiliated hospitals and research
 • institutes
 • Smart Library Portal
 • Smart research programs and departments
photo
Engineering

Chemical Engineering

 • Digital Access to Scholarship at Smart
 • Smart Catalyst
 • Smart-affiliated hospitals and research
 • institutes
 • Smart Library Portal
 • Smart research programs and departments
photo
Design & Arts

Music & Arts

 • Digital Access to Scholarship at Smart
 • Smart Catalyst
 • Smart-affiliated hospitals and research
 • institutes
 • Smart Library Portal
 • Smart research programs and departments

Click to Continue by Advertisement

CREATIVE IN RESEARCH AND TRANING