Các biểu mẫu form đăng ký

photo

Form đăng ký thi

Tải về
photo

Mẫu điền danh sách ts

Tải về
photo

Candidate ID

Tải về
photo

Cẩm nang dành cho giáo viên

Tải về
photo

Thang điểm

Tải về
photo

Cẩm nang dành cho phụ huynh

Tải về

Tài liệu của thí sinh YLE

photo

Bài thi thử YLE

Tải về
photo

Danh sách từ vựng cho Starters

Tải về
photo

Danh sách từ vựng cho Movers

Tải về
photo

Danh sách từ vựng cho Flyers

Tải về
photo

Những điểm mới trong bài thi YLE

Tải về

Tài liệu của thí sinh KET / PET

photo

Bài thi thử cấp độ KET

Tải về
photo

Bài thi thử cấp độ PET

Tải về
photo

Danh sách từ vựng dành cho KET

Tải về
photo

Danh sách từ vựng dành cho PET

Tải về

Cambridge English Assessment

TRUNG TÂM KHẢO THÍ CAMBRIDGE DUY NHẤT TẠI ĐÀ NẴNG