Chúng tôi giúp mọi người học tiếng Anh và chứng tỏ khả năng với thế giới

Hotline:  0905.466.885

 

Top
Image Alt

Thang điểm Cambridge English Scale

Khung Tham Chiếu
Ngôn Ngữ Chung Châu Âu (CEFR)

Khung Tham Chiếu Ngôn Ngữ Chung Châu Âu (CEFR) là một tiêu chuẩn quốc tế để mô tả khả năng sử dụng ngôn ngữ. Nó mô tả khả năng sử dụng ngôn ngữ theo 6 bậc, từ cấp độ A1 cho người mới bắt đầu, cho đến cấp độ C2 cho những người đã thành thạo một ngôn ngữ. Điều này giúp cho bất kỳ ai tham gia vào việc giảng dạy và kiểm tra đánh giá ngôn ngữ, chẳng hạn như giáo viên hoặc người học, dễ dàng thấy được trình độ của các cấp độ khác nhau.

Các kỳ thi nào thuộc về CEFR?

Biểu đồ dưới đây cho thấy tất cả các kỳ thi tiếng Anh của chúng tôi về CEFR.

Thang điểm Cambridge English được xây dựng dựa trên báo cáo các kết quả hiện có và nghiên cứu nhiều năm của chúng tôi, và được thiết kế để bổ sung cho Khung Tham Chiếu Ngôn Ngữ Chung Châu Âu (CEFR).

Giáo viên có thể tải về Tài liệu hướng dẫn chuyển điểm thi sang khung điểm: Scale của Cambridge English.

Bạn đang muốn biết lịch thi và đăng ký bài thi Cambridge sắp tới?