Số báo danhHọ tênNgày sinhGiới tínhCấp độListeningReading & Writing
PRE0518TH - 01Tôn Nguyễn Hải Châu17/08/2008NamSTARTERS10/2018/25
PRE0518TH - 02Lê Tự Minh Hùng03/03/2008NamSTARTERS13/2025/25
PRE0518TH - 03Lê Minh Trọng26/05/2008NamSTARTERS20/2024/25
PRE0518TH - 04Bùi Công Phát16/07/2008NamSTARTERS15/2024/25
PRE0518TH - 05Đoàn Nhật Nam15/04/2008NamSTARTERS20/2025/25
PRE0518TH - 06Đặng Hữu Trí01/06/2008NamSTARTERS15/2024/25
PRE0518TH - 07Trương Trấn Thành10/05/2008NamSTARTERS18/2022/25
PRE0518TH - 08Phan Bảo Khánh16/07/2008NamSTARTERS16/2022/25
PRE0518TH - 09Nguyễn Mai Phương13/02/2008NữSTARTERS20/2022/25
PRE0518TH - 10Phạm Xuân Thảo08/02/2008NữSTARTERS13/2021/25
PRE0518TH - 11Hồ Khánh Linh14/07/2008NữSTARTERS13/2020/25
PRE0518TH - 12Vũ Lê Hạnh Nguyên09/10/2008NữSTARTERS19/2022/25
PRE0518TH - 13Minh Trang Manuela13/10/2008NữSTARTERS19/2020/25
PRE0518TH - 14Nguyễn Trần Ngọc Bảo02/12/2007NữSTARTERS19/2017/25
PRE0518TH - 15Nguyễn Hoàng Khánh Linh16/08/2008NữSTARTERS20/2024/25
PRE0518TH - 16Nguyễn Ngọc Nhật02/06/2008NamSTARTERS14/2017/25
PRE0518TH - 17Nguyễn Cát An Nhiên23/11/2007NữSTARTERS13/2020/25
PRE0518TH - 18Mai Anh Tú18/07/2008NữSTARTERS11/2020/25
PRE0518TH - 19Trần Như Ý02/09/2008NữSTARTERS10/2022/25
PRE0518TH - 20Mai Khánh Như21/09/2008NữSTARTERS10/2020/25
PRE0518TH - 21Nguyễn Thị Gia Mẫn24/05/2008NữSTARTERS10/2019/25
PRE0518TH - 22Đinh Trần Bảo Phương30/05/2008NữSTARTERS14/2019/25
PRE0518TH - 23Phan Bá Hoàng Anh13/03/2008NữSTARTERS20/2024/25
PRE0518TH - 24Trần Hương Giang16/11/2008NữSTARTERS19/2023/25
PRE0518TH - 25Nguyễn Anh Thư25/07/2008NữSTARTERS20/2024/25
PRE0518TH - 26Khương Gia Tuệ31/10/2008NữSTARTERS20/2024/25
PRE0518TH - 65Lê Hoàng Khôi Nguyên03/01/2007NamSTARTERS20/2024/25
PRE0518TH - 27Trần Lương Khánh Hân13/06/2007NữMOVERS17/2526/35
PRE0518TH - 28Đinh Trần Hoàng Ngân05/11/2007NữMOVERS15/2518/35
PRE0518TH - 29Ngô Mẫn Nghi17/06/2007NữMOVERS09/2514/35
PRE0518TH - 30Nguyễn Trần Uyên Nhi06/12/2007NữMOVERS09/2527/35
PRE0518TH - 31Hồ Minh Quân22/08/2007NamMOVERS08/2527/35
PRE0518TH - 32Nguyễn Anh Trâm14/09/2007NữMOVERS17/2521/35
PRE0518TH - 33Ngô Viết Tân10/12/2007NamMOVERS16/2527/35
PRE0518TH - 34Trương Đình Gia Huy30/08/2007NamMOVERS12/2520/35
PRE0518TH - 35Trương Khánh Nguyên25/07/2007NữMOVERS23/2533/35
PRE0518TH - 36Hoàng Duy Thức22/12/2007NamMOVERS21/2531/35
PRE0518TH - 37Nguyễn Hoàng Như Bảo21/06/2007NữMOVERS18/2528/35
PRE0518TH - 38Lâm Thanh Hà09/06/2007NữMOVERS13/2524/35
PRE0518TH - 39Đặng Hồ Khánh Tâm09/08/2007NữMOVERS09/2522/35
PRE0518TH - 40Đàm Nguyên Khoa27/07/2007NamMOVERS12/2516/35
PRE0518TH - 41Nguyễn Thành Đức27/08/2007NamMOVERS19/2530/35
PRE0518TH - 42Võ Thu Hà02/07/2007NữMOVERS05/2527/35
PRE0518TH - 43Trần Bùi Yến Nhi06/02/2007NữMOVERS06/2513/35
PRE0518TH - 44Nguyễn Gia Hân05/04/2007NữMOVERS15/2529/35
PRE0518TH - 45Nguyễn Đăng Hoàn10/08/2007NamMOVERS22/2531/35
PRE0518TH - 46Bùi Tuấn16/12/2006NamMOVERS21/2530/35
PRE0518TH - 47Nguyễn Khánh Nguyên24/03/2007NữMOVERS24/2533/35
PRE0518TH - 48Huỳnh Minh Khang25/07/2007NamMOVERS20/2534/35
PRE0518TH - 49Trần Nguyễn Thanh Tâm31/10/2007NữMOVERS03/2521/35
PRE0518TH - 50Nguyễn Thanh Hưng04/07/2007NamMOVERS12/2526/35
PRE0518TH - 51Lê Viết Bảo Thông21/09/2007NamMOVERS04/2509/35
PRE0518TH - 52Đặng Mai Hoài Phương26/09/2007NữMOVERS08/2521/35
PRE0518TH - 53Phan Văn Khang29/05/2007NamMOVERS22/2527/35
PRE0518TH - 54Lê Ngọc Minh09/05/2007NữMOVERS17/2534/35
PRE0518TH - 55Phạm Minh Quân14/06/2007NamMOVERS15/2522/35
PRE0518TH - 56Phan Bá Nhân23/09/2007NamMOVERS13/2522/35
PRE0518TH - 57Nguyễn Đăng Khoa24/09/2007NamMOVERS18/2529/35
PRE0518TH - 58Ngô Như Diễm Phúc15/01/2007NữMOVERS22/2531/35
PRE0518TH - 59Đinh Trần Khánh Trâm08/01/2007NữMOVERS05/2515/35
PRE0518TH - 60Nguyễn Thị Cẩm Vân12/01/2007NữMOVERS03/2515/35
PRE0518TH - 61Nguyễn Cao Vĩnh Phúc17/09/2007NamMOVERS23/2529/35
PRE0518TH - 62Mai Thanh Hải09/02/2007NamMOVERS20/2519/35
PRE0518TH - 63Đoàn Gia Khánh25/03/2007NữMOVERS20/2521/35
PRE0518TH - 64Lê Thảo Nguyên30/08/2007NữMOVERS22/2534/35
PRE0518TH - 66Ngô Hoàng Long01/12/2007NamMOVERS16/2532/35