Thang Điểm Cambridge English Scale

Từ tháng 1, 2015 chúng tôi bắt đầu sử dụng một cách thức báo kết quả thi mới đối với các kỳ thi của chúng tôi để cung cấp cho bạn thông tin chi tiết hơn về kết quả làm bài thi - Thang Điểm Cambridge English Scale.
Thang Điểm Cambridge English Scale hệ thống các điểm số được sử dụng để báo kết quả thi Cambridge English. Nó được phát triển dựa trên hệ thống báo kết quả hiện hữu và nhiều năm nghiên cứu của chúng tôi, và được thiết kế để bổ sung cho Khung Năng Lực Chung Châu Âu CEFR..

Tìm hiểu kết quả thi Cambridge English

Các kỳ thi Cambridge English cung cấp kết quả có ý nghĩa, chi tiết về từng thí sinh cho các tổ chức. Các kỳ thi của chúng tôi khuyến khích người học phát triển các kỹ năng ngôn ngữ. Cung cấp một chứng chỉ đáng tin cậy về khả năng ngôn ngữ, giảm rủi ro là trinh độ của học viên không đáp ứng mong đợi của họ. Chúng giúp các trường cao đẳng và đại học đảm bảo về trinh độ tiếng Anh của học viên.

Chúng tôi đã đưa ra hướng dẫn để mọi người hiểu hơn về kết quả của từng kỳ thi, được thiết kế cho các tổ chức giáo dục đại học trở lên sử dụng. Nó gồm có thông tin về Cambridge English: First, Advanced và Proficiency.